toggle navigation

Algemene voorwaarden Strijkservice Akkrum

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed van de klant.
Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Strijkservice Akkrum.
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Strijkservice Akkrum dit aanneemt.
Het aanbieden door de klant en het aannemen door Strijkservice Akkrum geschiedt door het brengen van het strijkgoed door de klant bij Strijkservice Akkrum of door het ophalen van het strijkgoed door Strijkservice Akkrum.
De overeenkomst wordt vastgelegd door het ondertekenen van een opdrachtbon door de klant en het accepteren van de ondertekende opdrachtbon door Strijkservice Akkrum.

Verplichtingen Strijkservice Akkrum:

Verplichtingen klant:

De klant verplicht zich tot:

Afgifte strijkgoed:

Aansprakelijkheid:

Klachten:

Nederlands recht:

Akkrum, 1 Januari 2014.